8.00 - 18.00, окрім неділі

Харків, вул. Піщана 11

( Як дістатися )
Кудрявцев Антон Андрійович

Кудрявцев Антон Андрійович

 • Лікар-терапевт, ендокринолог
10 років досвіду
Лікар першої категорії, Кандидат медичних наук

ОСВІТА:

 • У 2006 р. закінчив Харківський базовий медичний коледж № 1, здобув кваліфікацію «медична сестра». 
 • У 2012 р. закінчив медичний факультет Харківського  національного  медичного університету, здобув повну вищу освіту за спеціальністю «медицина», кваліфікацію «лікар-спеціаліст». 
 • У 2014 р. закінчив інтернатуру в Харківському національному медичному університеті на базі кафедри внутрішньої медицини №1 за спеціальністю «Внутрішні хвороби», здобув кваліфікацію лікар-терапевт.
 •  У 2016 р. закінчив клінічну ординатуру в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології. 
 • З 2016 р. по 2020  р. навчався в аспірантурі в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології зі спеціальності 222 «Медицина» (14.01.02  Внутрішні хвороби).
 • У 2019 р. здобув другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Внутрішні хвороби».
 • У 2019 р. пройшов курси спеціалізації в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри ендокринології та дитячої ендокринології, здобув кваліфікацію лікар-ендокринолог.
 • У 2020 р. захистив дисертацію за темою «Морфологічні зміни слизової стравохода та шлунка та моторно-секреторні порушення при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в осіб молодого віку», зі спеціальності 222 «Медицина» (14.01.02  Внутрішні хвороби) та здобув науковий ступінь доктора філософії (PhD).
 • У 2020 р. здобув першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

ДОСЯГНЕННЯ:

Систематично бере участь у наукових конференціях з актуальних питань медицини: Республіканській науково-практичній конференції «Метаболический синдром и другие категории дисметаболизма в различных областях медицины», (м. Ташкент, Узбекістан, 13 квітня 2017 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» (м. Алматы, Казахстан, 20–21 квітня 2017 р.); 71-ій науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальные проблемы современной медицины» (м. Самарканд, Узбекістан, 18–19 травня, 2017 р.); науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття» (м. Харків, Україна, 23 листопада 2017 р.); XXXI міжнародній науково-практичній конференції International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education (м. Бостон, США, 24–25 лютого, 2017 р.); XIV міжнародній науково-практичній конференції «Zprávy vědecké ideje» (м. Прага, Чехія, 22–30 квітня 2018 р.); науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття» (м. Харків, Україна, 23 листопада 2018 р.); І міжнародній науково-практичній конференції «Perspectives of world science and education» (м. Осака, Японія, 02–04 жовтня 2019 р); ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Scientific achievements of modern society» (м. Ліверпуль, Велика Британія, 09–11 жовтня 2019 р.). 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Опублікував понад 30 наукових праць, у тому числі у фахових наукових виданнях України (рекомендованих ДАК МОН України) та включених до наукометричних баз, в іноземних журналах,  у виданні, що цитується наукометричними базами Scopus та Web of Science,  у наукових збірниках, матеріалах і тезах конференцій, конгресів, з’їздів.

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • Ендокринологія
 • УЗД щитовидної залози
 • Біопсія щитовидної залози
 • Лікування цукрового діабету
 • Терапія
Дипломи
Запис на прийом